Duurzame architect

Het doel van duurzame architectuur is om zo te bouwen dat de aarde zo min mogelijk schade heeft. Veelgebruikte oplossingen zijn het renoveren van bestaande gebouwen, het gebruik van duurzame materialen en de toepassing van energiebewuste technieken.

Duurzame architect

Bij de realisatie van een gebouw speelt de architect uiteraard een grote rol. Een van zijn belangrijkste werkzaamheden is de wensen van de opdrachtgever inventariseren. Waarvoor dient het gebouw? Wat mag het kosten? Wanneer moet het klaar zijn? Wat zij de duurzaamheidsambities? Eenmaal bekend gaat de architect aan de slag met een schetsontwerp. Dat bevat niet alleen plattegronden, maar ook doorsneden van het gewenste eindresultaat. Na overleg met de opdrachtgever start de architect met de definitieve ontwerpfase. Hierin vertaalt hij het schetsontwerp naar bouwkundige tekeningen. Samen met de bestekteksten leggen ze het eindresultaat in detail vast.

Hierop volgt de aanvraag van vergunningen en selectie van de aannemer. Is deze bekend dan start de bouw, namens de opdrachtgever begeleidt door de architect. Maar ook na de ingebruikname van het gebouw verdwijnt de architect niet meteen uit beeld. De opdrachtgever zal nog een beroep op hem doen om het gebruik te verbeteren.

Blogs over dit onderwerp

Valencia

Een expositiegebouw in Valencia voorzien van een groene gevel. Valencia. Foto: Martin de Jong [architectuur]

Herbestemming monumentale kerk als boekenwinkel

Foto Martin de Jong | Boekenwinkel Maastricht

Het Podium Rotterdam

Het Podium is een indrukwekkend platform op het dak van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het Podium, Martin de Jong, 2020 Het Podium, Martin de Jong, 2020