Bezoek zendstation Radio Kootwijk

Bezoek zendstation Radio Kootwijk

Zendstation Radio Kootwijk In het hart van de Veluwe maken de bomen van Nederlands grootste bosgebied opeens plaats voor een groot open gebied van heidevelden en zandverstuivingen: het Kootwijkerzand. Met een oppervlakte van 700 hectare is het Kootwijkerzand de grootste actieve zandverstuiving van West-Europa. In het midden bevindt zich het monumentale zendstation Radio Kootwijk. Glooiende heuvels zover het oog reikt, sporen van edelherten en wilde zwijnen en roofvogels die zweven boven de open vlakte. De leegte van zand en heide maakte het Kootwijkerzand bij uitstek geschikt voor Radio Kootwijk: het zendstation dat in de jaren twintig van de vorige eeuw werd gebouwd voor radiotelegrafisch contact met toenmalig Nederlands-Indië. Het imposante gebouw, dat het midden houdt tussen een tempel en een sfinx, contrasteert prachtig met de lege, woeste omgeving.
Bron tekst: Staatsbosbeheer.nl Foto’s bezoek Zendstation Radio Kootwijk, Martin de Jong

Martin De Jong Blog
Martin De Jong Blog
Recreatieoord Hoek van Holland treedt toe tot Canon Zuid-Holland

Recreatieoord Hoek van Holland treedt toe tot Canon Zuid-Holland

Recreatieoord Hoek van Holland treedt toe tot Canon Zuid-Holland

Recreatieoord Hoek van Holland maakt sinds deze maand officieel deel uit van de Canons van Zuid-Holland. De Canon van Zuid-Holland is een digitaal platform, waarop verhalen worden verteld over kunstwerken, kunstvoorwerpen, maar ook over gebeurtenissen en personen: de geschiedenis van Zuid-Holland. Het Recreatieoord Hoek van Holland heeft nu ook een eigen canon vanwege de rijke historie en betekenis voor de stad Rotterdam. De Canon van Recreatieoord Hoek van Holland is samengesteld door Martin de Jong en Mario Bruijns.
Canon Recreatieoord Hoek van Holland De Canon bestaat nu nog uit drie vensters, een deel van de geschiedenis van Recreatieoord Hoek van Holland. Het doel is om meerdere vensters toe te voegen die de volledige geschiedenis van het bijna honderdjarige vakantiepark weergeven.
Historisch vakantiepark Recreatieoord Hoek van Holland is een van de oudste vakantieparken van Nederland. Het werd in 1923 opgericht door de gemeente Rotterdam. Het huisjeskamp is ontstaan vanuit een behoefte van Rotterdamse arbeidersgezinnen. Zij vonden in Hoek van Holland een mooi plekje om hun tenten en huisjes op te zetten. Die manier van recreëren (in eigen houten huisjes) is hier in basis nooit veranderd. Tegenwoordig herbergt het terrein ongeveer 880 houten huisjes, die in eigendom zijn van particulieren.
Initiatiefnemers De aanzet tot opname in het Canon werd gegeven door Martin de Jong. De teksten zijn geschreven door Mario Bruijns, schrijver van twee boeken over de geschiedenis van het vakantiepark (De houten kampeerstad van Rotterdam aan zee). Beide zijn vanaf jongs af aan verbonden met het huisjeskamp. Met deze Canon willen zij een breed publiek laten kennismaken met de lange geschiedenis van het recreatieoord.

Canon van Zuid-Holland De Canon van Zuid-Holland is een regiocanon onder de Canon van Nederland. Het beheer daarvan ligt bij de provincie Zuid-Holland. In de Canon worden culturele en historische onderwerpen belicht die we als samenleving belangrijk genoeg vinden. Verhalen om door te geven aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners.

Martin De Jong

Martin De Jong